Z tego filmu dowiesz się:

  • w jaki sposób poprawnie wykonywać obliczenia złożonych przykładów,
  • jak stosować regułę o kolejności wykonywania działań.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Na samym początku mam dla Ciebie wyzwanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie podać zasady dotyczące kolejności wykonywania działań. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. Następnie mnożenie i dzielenie w kolejności od lewej do prawej. Na końcu wykonujemy dodawanie i odejmowanie w kolejności od lewej do prawej. Korzystając z tych zasad spróbuj samodzielnie obliczyć takie wyrażenie. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. Tutaj w nawiasie mamy takie działanie 3 dodać 4. Ile to jest 3 dodać 4? Siedem. Otrzymujemy 7 razy 2. A ile to jest 7 razy 2? 14. Wartość tego wyrażenia wynosi 14. Mam dla Ciebie kolejne zadanie. Spróbuj samodzielnie obliczyć ile to jest 20 dodać 3 razy 5. Które działanie wykonasz jako pierwsze? Mnożenie czy dodawanie? Najpierw wykonujemy mnożenie a dopiero później dodawanie. 3 razy 5 to 15 Otrzymujemy 20 dodać 15. 20 dodać 15 to 35. Wartość tego wyrażenia wynosi 35. Mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Spróbuj samodzielnie obliczyć wartość tego wyrażenia. Zobacz, co tutaj mamy. Mnożenie oraz nawias. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. A co mamy w tym nawiasie? Dodawanie oraz odejmowanie. Dodawanie oraz odejmowanie wykonujemy w kolejności od lewej do prawej. 8 dodać 3 to 11 a 11 odjąć 2 to 9. Wartość wyrażenia, które znajduje się w nawiasie, wynosi 9. Otrzymujemy 3 razy 9. 3 razy 9 to 27. Wartość tego wyrażenia wynosi więc 27. Spróbuj samodzielnie obliczyć ile to jest 30 odjąć 4 dodać 6 Zobacz, w tym wyrażeniu występuje wyłącznie odejmowanie oraz dodawanie. Dodawanie i odejmowanie wykonujemy w kolejności od lewej do prawej. Najpierw mamy odejmowanie. 30 odjąć 4 to 26. Otrzymujemy 26 dodać 6. 26 dodać 6 to 32. Pamiętaj, że takie obliczenia można wykonywać w pamięci. Moglibyśmy zapamiętać że 30 odjąć 4 to 26. Do liczby 26 dodajemy 6 i otrzymujemy 32. A teraz oblicz samodzielnie wartość tego wyrażenia. Zobacz. To wyrażenie jest bardzo podobne do tego. Mamy jednak małą różnicę. 4 dodać 6 umieszczono w nawiasie. Pamiętaj, że działania w nawiasach wykonujemy w pierwszej kolejności. 4 dodać 6 to 10. Otrzymujemy 30 odjąć 10. 30 odjąć 10 to 20. Wartość tego wyrażenia wynosi więc 20. A teraz oblicz samodzielnie ile to jest 8 podzielić przez 2 razy 5. W tym wyrażeniu mamy wyłącznie dzielenie i mnożenie. Takie działania wykonujemy w kolejności od lewej do prawej. Najpierw mamy dzielenie. 8 podzielić przez 2 to 4. Otrzymujemy 4 razy 5 4 razy 5 to 20 Wartość tego wyrażenia wynosi 20. Znowu przypomnę, że takie obliczenia możemy wykonywać w pamięci. Wystarczy zapamiętać, ile to jest 8 podzielić przez 2 a następnie wynik tego dzielenia pomnożyć przez 5. 8 podzielić przez 2 to 4 a 4 razy 5 to 20. Działania zawsze wykonujemy zgodnie z regułą o kolejności wykonywania działań. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o kolejności wykonywania działań oraz do zasubskrybowania naszego kanału.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Katarzyna Iżycka, Krzysztof Chojecki

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Ewelina Łasa, Татьяна Кравец

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: