Rysowanie rombów i równoległoboków

Playlista: Wielokąty

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak narysować równoległobok i romb wykorzystując kratki w zeszycie,
  • jak narysować równoległobok i romb za pomocą cyrkla i linijki,
  • jak poradzić sobie z narysowaniem rombu i równoległoboku na kartce bez kratek.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Krzysztof Chojecki, Katarzyna Iżycka, Valeriia Malyk

Kontrola jakości: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


cyberscooty (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by