Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

Playlista: Proporcje

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest proporcja,
  • na ile równych części należy podzielić daną wielkość w proporcji,
  • co to znaczy podział a:b,
  • co to znaczy podział a:b:c.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krystian Gulik

Konsultacja: Maria Mędrzycka, Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Valeriia Malyk, Katarzyna Iżycka

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Leonardo DaVinci (Domena publiczna)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by