Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Facebook YouTube

Z tego filmu dowiesz się:

  • jakie dwa kąty nazywamy kątami przyległymi,
  • ile wynosi suma miar kątów przyległych,
  • jak sprawdzić, czy dwa kąty mogą być kątami przyległymi.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.
Jaki kąt tworzy żółta część szyby? A jaki kąt zielona część? A ile wynosi łączna miara tych dwóch kątów? Opowiem Ci zaraz o kątach przyległych i ich własnościach. Odpowiedzmy sobie na pytanie z wcześniejszej części filmu: jaki kąt tworzy żółta część tej szyby? A jaki kąt zielona część? Zaznaczę teraz, które kąty chcemy znaleźć: taki kąt tworzy zielona część szyby a taki kąt tworzy żółta część szyby. Aby dowiedzieć się ile stopni ma każdy z tych kątów, użyję kątomierza. Zielony kąt ma miarę 45 stopni a żółty kąt ma miarę 135 stopni. Te 2 kąty, które widzisz na obrazku nazywamy kątami przyległymi. Razem tworzą kąt półpełny i mają w sumie 180 stopni. Te kąty mają wspólny wierzchołek o tutaj i jedno wspólne ramię. Pozostałe ramiona utworzyły nam prostą. Skoro już wiesz, czym są kąty przyległe rozwiążmy sobie taki przykład: 1 z kątów przyległych ma 121 stopni. Oblicz miarę drugiego kąta. Wykonam teraz rysunek, który pomoże mi zobrazować sobie to zadanie. Zobacz: mamy 2 kąty przyległe a jeden z nich ma miarę 121 stopni. Chcemy się dowiedzieć jaką miarę ma drugi kąt. 2 kąty przyległe mają w sumie ile stopni? 180. Tu już mamy 121 więc od 180 stopni które powinny mieć 2 kąty przyległe odejmę miarę pierwszego kąta. 180 minus 121 to jest 59 stopni. Drugi z kątów przyległych ma miarę 59 stopni. Teraz takie zadanie: jeden z kątów przyległych jest o 36 stopni większy od drugiego. Ile stopni ma każdy z nich? Dla ułatwienia wykonałem sobie rysunek zobacz. Wiemy, że jeden z kątów jest o 36 stopni większy od drugiego. Czyli ten kąt ma 36 stopni więcej niż ten. To zadanie rozwiążę w taki sposób: większy z kątów to jest mniejszy kąt i dodatkowo 36 stopni. Mamy tutaj 2 różowe kąty i 36 stopni. Razem musimy otrzymać 180 stopni. Najpierw policzę ile mają te 2 kąty razem. 180 stopni minus 36 stopni czyli 144 stopnie. Ten kąt i ten kąt mają razem 144 stopnie. Ale wiemy, że one są takie same! Dlatego 144 stopnie podzielę na 2. 144 na 2 policzyłem szybko w pamięci i wyszło mi 72. Ten kąt ma miarę 72 stopni ten kąt ma miarę 72 stopni a ten kąt ma miarę 36 stopni. W zadaniu pytaliśmy o kąty przyległe. Ten kąt ma 72 stopnie a miara tego kąta to 72 dodać 36 czyli 108 stopni. Zastanówmy się teraz czy te 2 kąty mogą być kątami przyległymi. Mamy tutaj kąty o mierze 63 i 107 stopni. Jak pamiętasz kąty przyległe mają w sumie 180 stopni. Czy te 2 kąty mają razem 180 stopni? Sprawdźmy! 63 dodać 107 to jest 170. Te 2 kąty dają w sumie 170 stopni czyli nie mogą być kątami przyległymi. Zobacz. A czy te 2 kąty mogą być kątami przyległymi? Dodajmy najpierw stopnie: 23 i 156. 23 dodać 156 to jest 179. Teraz minuty. Tu mamy 15 minut, a tutaj 45. 15 minut dodać 45 minut to jest 60 minut. A 60 minut to jest 1 stopień. Mamy tutaj razem 180 stopni. Te 2 kąty to w sumie 180 stopni więc mogą być kątami przyległymi. Kąty przyległe to 2 kąty które mają jedno wspólne ramię. Pozostałe ramiona tworzą prostą. Suma miar kątów przyległych wynosi 180 stopni. O innych kątach opowiadam w pozostałych filmach w tej playliście. Zasubskrybuj nasz kanał by być zawsze na bieżąco!

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Tymoteusz Zdunek

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Valeriia Malyk, Joanna Zalewska, Katarzyna Iżycka

Kontrola jakości: Małgorzata Załoga

Napisy: Grzegorz Jakubiec, Раїса Скорик


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


rising_son (CC0)
Open-Sankore (GNU General Public License)
OpenClipart-Vectors (CC0)
OpenClipart-Vectors (CC0)
rising_son (CC0)