Okrąg wpisany i opisany na kwadracie

Playlista: Trójkąt 45,45,90

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to znaczy, że okrąg jest opisany na kwadracie i że kwadrat jest wpisany w okrąg,
  • co to znaczy, że kwadrat jest opisany na okręgu i że okrąg jest wpisany w kwadrat,
  • jaka jest zależność między promieniem okręgu wpisanego w kwadrat, a długością boku kwadratu,
  • jaka jest zależność między promieniem okręgu opisanego na kwadracie, a długością boku kwadratu.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Anna Grabek

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Krzysztof Chojecki

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by