Pierwiastki wielomianu

Playlista: Wielomiany

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym są i jak oznacza się funkcje wielomianowe,
  • jak obliczać wartości funkcji wielomianowych,
  • czym jest pierwiastek wielomianu,
  • jak sprawdzać, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu,
  • jak wyglądają wykresy funkcji wielomianowych,
  • co wspólnego ma liczba pierwiastków wielomianu z jego stopniem.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Patryk Bojarski

Konsultacja: Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Patryk Bojarski

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


OpenClipartVectors(CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by