Z tego filmu dowiesz się:

  • jakie kształty i kolory mają znaki poziome,
  • jaką funkcję pełnią znaki poziome na drogach,
  • jakie są zasady umieszczania znaków poziomych na drogach,
  • jakie są najważniejsze znaki poziome.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Scenariusz: Beata Duda

Lektor: Weronika Brzezińska

Konsultacja: Jolanta Szewczyk, Dobrawa Szlachcikowska

Grafika podsumowania: Magdalena Adamska

Materiały: Michał Ogórek-Nowakowski, Magdalena Adamska, Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Małgorzata Załoga

Montaż: Magdalena Adamska

Animacja: Magdalena Adamska

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie:

Google Earth (Licencja Apache 2.0)
StockSeller (Licencja Freepik)
blackboxguild (Licencja Freepik)
nardavar (Licencja Freepik)
freepik (Licencja Freepik)
monkey-business-images (Licencja Freepik)
blackboxguild (Licencja Freepik)
freepik (Licencja Freepik)
Google Fonts (Licencja CC BY 4.0)
blackboxguild (Licencja Freepik)
Przemysław Czopor (Licencja CC BY 3.0)
blackboxguild (Licencja Freepik)
blackboxguild (Licencja Freepik)
Bandurr (Domena publiczna)
MSWiA (Domena publiczna)
Bandurr (Domena publiczna)
Miko101 (Domena publiczna)
Bandurr (Domena publiczna)
Bandurr (Domena publiczna)
Bandurr (Domena publiczna)
Felix.leg (Licencja CC BY-SA 3.0)
Felix.leg (Licencja CC BY-SA 3.0)
Bandurr (Domena publiczna)
MSWiA (Domena publiczna)
blackboxguild (Licencja Freepik)
Szczepan1990 (Domena publiczna)
Szczepan1990 (Domena publiczna)
Bandurr (Domena publiczna)
Felix.leg (Licencja CC BY-SA 3.0)
Szczepan1990 (Domena publiczna)
MOs810 (Licencja CC BY-SA 3.0)
Autor nieznany (Domena publiczna)
Sz501 (Licencja CC BY-SA 4.0)
Freepik (Licencja Flaticon)
Freepik (Licencja Flaticon)
itim2101 (Licencja Flaticon)
Flat icons (Licencja Flaticon)
Konkapp (Licencja Flaticon)
Freepik (Licencja Flaticon)
blackboxguild (Licencja Flaticon)
Ixtlilto (Licencja CC BY-SA 3.0)
Krzysztof Blachnicki (Domena publiczna)
Autor nieznany (Domena publiczna)
Krzysztof Blachnicki (Domena publiczna)
Felix.leg (Licencja CC BY-SA 3.0)
Felix.leg (Licencja CC BY-SA 3.0)
Felix.leg (Licencja CC BY-SA 3.0)
Major Alexey (CC BY-SA 4.0)
Major Alexey (CC BY-SA 4.0)
blackboxguild (Licencja Flaticon)
Szczepan1990 (Domena publiczna)
blackboxguild (Licencja Flaticon)
blackboxguild (Licencja Flaticon)
Szczepan1990 (Domena publiczna)
Miko101 (Domena publiczna CC0)
Bandurr (Domena publiczna)
Miko101 (Domena publiczna)
Bandurr (Domena publiczna)
Bandurr (Domena publiczna)
Bandurr (Domena publiczna)
Freepik (Licencja Flaticon)