Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Biologia Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 48

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Klasyfikowanie roślin i zwierząt

miniatura
Dowiedz się: jakie są zasady klasyfikowania organizmów, jak należy posługiwać się prostym kluczem do oznaczania gatunków, jak konstruować klucz biologiczny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Systematyka organizmów

miniatura
Dowiedz się: czym jest systematyka, dlaczego stosujemy podwójne nazewnictwo, jakie są taksony w systematyce roślin, jakie są taksony w systematyce zwierząt, jak definiujemy gatunek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mięczaki

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia mięczaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają mięczakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne przedstawicieli mięczaków, jakie jest znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pajęczaki

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia oraz tryb życia pajęczaków, jakie cechy morfologiczne umożliwiają pajęczakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne pajęczaków, jakie jest znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Owady

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia owadów, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają owadom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne owadów, jakie jest znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skorupiaki

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają skorupiakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne skorupiaków, jakie jest znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Stawonogi

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów i pajęczaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają stawonogom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne przedstawicieli stawonogów, jakie jest znaczenie stawonogów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pierścienice

miniatura
Dowiedz się: gdzie żyją pierścienice, jakie są cechy morfologiczne pierścienic oraz ich przystosowania do trybu życia, jakie są cechy wspólne przedstawicieli pierścienic, jakie jest znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Nicienie

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko i tryb życia nicieni, jakie są cechy wspólne nicieni, jakie drogi inwazji nicieni pasożytniczych, jaki cykl rozwojowy mają włosień, glista i owsik, jakie są metody profilaktyki chorób wywoływanych u człowieka przez nicienie, jakie jest znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Tasiemce pasożytnicze

miniatura
Dowiedz się: jaki jest związek budowy morfologicznej tasiemców z pasożytniczym trybem życia, jakie są drogi inwazji płazińców pasożytniczych, jakie są sposoby profilaktyki chorób wywoływanych przez wybrane płazińce pasożytnicze, jak wygląda cykl rozwojowy tasiemca uzbrojonego i tasiemca nieuzbrojonego, jakie jest znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Płazińce

miniatura
Dowiedz się: gdzie żyją płazińce i jaki prowadzą tryb życia, jakie zwierzęta zaliczamy do płazińców i jakie są cechy wspólne tej grupy zwierząt, jakie jest znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Parzydełkowce

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców, jakie gatunki są przedstawicielami parzydełkowców oraz jakie są cechy wspólne tej grupy zwierząt, jakie jest znaczenie parzydełkowców w przyrodzie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Protisty

miniatura
Dowiedz się: czym są protisty i jakie organizmy do nich zaliczamy, jak wygląda oddychanie, odżywianie i rozmnażanie u protistów, jak założyć hodowlę protistów, jakie są drogi zakażenia i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty, czym są toksoplazmoza i malaria.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Bakterie

miniatura
Dowiedz się: jak zbudowana jest komórka bakteryjna, gdzie występują bakterie, jakie są podstawowe formy morfologiczne bakterii, jakie są czynności życiowe bakterii, jakie są drogi rozprzestrzeniania się bakterii i zasady profilaktyki wywoływanych przez nie chorób, czym są gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza, jakie jest znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wirusy

miniatura
Dowiedz się: dlaczego wirusy nie są organizmami, jakie są drogi rozprzestrzeniania się wirusów, jakie są zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy, jakie są przykłady wirusowych chorób zakaźnych: grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS, COVID-19.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Porosty

miniatura
Dowiedz się: jak zbudowane są porosty, jak porosty odżywiają się, oddychają i rozmnażają, jakie jest znaczenie porostów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Grzyby

miniatura
Dowiedz się: gdzie żyją grzyby, jak zbudowane są grzyby, jak grzyby odżywiają się, oddychają i rozmnażają, jakie jest znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Paprotniki

miniatura
Dowiedz się: jak dzielimy paprotniki, jakie są wspólne cechy skrzypów, widłaków i paproci, jakie jest znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mchy

miniatura
Dowiedz się: jak zbudowane są mchy, jakie jest znaczenie mchów w przyrodzie, które rośliny są przedstawicielami mchów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie ryb

miniatura
Dowiedz się: jaką rolę odgrywają ryby w przyrodzie, jakie jest znaczenie ryb dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: