Wyniki wyszukiwania ( 61 )

miniatura

Układ wydalniczy

Dowiesz się: czym jest wydalanie, jakie substancje są wydalane z organizmu człowieka, jakie narządy biorą udział w wydalaniu, co wchodzi w skład układu moczowego, jakie są częste choroby układu moczowego i jak im zapobiegać, dlaczego ważne jest okresowe badanie kontrolne moczu.
miniatura

Higiena i choroby układu oddechowego

Dowiesz się: jak palenie tytoniu (także bierne) wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego, jaki jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy, jakie są przykłady chorób układu oddechowego i jak się im zapobiega.
miniatura

Wymiana gazowa

Dowiesz się: na czym polega wymiana gazowa, która faza oddychania jest fazą czynną, a która bierną, na czym polega wdech i wydech, które mięśnie biorą udział w wentylacji płuc, na czym polega wymiana gazowa wewnętrzna, a na czym zewnętrzna, czym się różni powietrze wydychane od wdychanego, jak samodzielnie zrobić model działania klatki piersiowej i płuc.
miniatura

Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego

Dowiesz się: jakie elementy tworzą układ oddechowy, jakie są funkcje układu oddechowego, jaki związek ma budowa różnych elementów układu oddechowego z pełnioną przez nie funkcją, jak powstaje głos.
miniatura

Odporność człowieka

Dowiesz się: co to jest odporność wrodzona i odporność nabyta, jakie są sposoby nabywania odporności czynnej, biernej, naturalnej, sztucznej, jak działają szczepionki i surowice, po co wykonuje się przeszczepy, co to jest alergia, czym jest AIDS.
miniatura

Budowa i funkcje układu limfatycznego

Dowiesz się: gdzie znajdują się narządy układu odpornościowego, jaka jest rola śledziony, grasicy, węzłów chłonnych i limfy.
miniatura

Higiena i choroby układu krążenia

Dowiesz się: jak wysiłek fizyczny wpływa na tętno i ciśnienie krwi, jak aktywność fizyczna i prawidłowa dieta wpływają na funkcjonowanie układu krążenia, jakie są choroby krwi i jak im zapobiegać, na czym polega anemia, białaczka, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, dlaczego trzeba regularnie robić badania kontrolne krwi, mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
miniatura

Skład i funkcje krwi

Dowiesz się: z czego składa się krew, jakie funkcje pełnią elementy morfotyczne i osocze, jakie są grupy krwi, jakie zasady obowiązują przy transfuzji, jak uniknąć konfliktu serologicznego.
miniatura

Krwiobieg mały i duży

Dowiesz się: jakie elementy układu krwionośnego tworzą krwiobieg duży i mały, jak w układzie krążenia płynie krew odtlenowana, a jak natlenowana, jak działa mechanizm wymiany gazowej, co to znaczy, że układ krwionośny jest zamknięty.
miniatura

Budowa i funkcje układu krążenia

Dowiesz się: jak jest zbudowany układ krążenia, jakie są funkcje elementów układu krążenia, jak wysiłek fizyczny wpływa na zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi, kiedy wykonywać badania kontrolne krwi, jak mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
miniatura

Higiena i choroby układu ruchu

Dowiesz się: dlaczego aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu, jakie są schorzenia układu ruchu, jakie są przyczyny powstawania skrzywień kręgosłupa, płaskostopia, krzywicy, osteoporozy, jakie są zasady profilaktyki tych chorób.
miniatura

Połączenia kości

Dowiesz się: w jaki sposób kości łączą się sobą w układzie ruchu, jakie są typy połączeń kości w naszym układzie ruchu, jaką rolę w układzie ruchu pełnią mięśnie, ścięgna, kości i stawy.
miniatura

Budowa i funkcjonowanie mięśni

Dowiesz się: jaką funkcję pełnią mięśnie w organizmie człowieka, jak zbudowane są włókna mięśniowe, na czym polega faza czynna i bierna ruchu, czyli skurcz i rozkurcz mięśnia, jaka jest różnica między mięśniem gładkim a poprzecznie prążkowanym.
miniatura

Budowa i funkcje kości

Dowiesz się: jakie są kształty kości, jak zbudowana jest kość długa, jaka jest budowa chemiczna kości, jakie funkcje pełnią składniki kości, jak zbadać rolę składników tworzących kość.
miniatura

Szkielet osiowy i szkielet kończyn

Dowiesz się: jak nazywają się poszczególne elementy szkieletu osiowego, jak nazywają się kości obręczy barkowej, biodrowej i kończyn, jak nazywają się kości czaszki, jak zbudowana jest klatka piersiowa, jak nazywamy poszczególne odcinki kręgosłupa.
miniatura

Witaminy i sole mineralne

Dowiesz się: jakie znaczenie dla organizmu mają witaminy A, D, E, K, C, B6, B12, jakie są funkcje składników mineralnych: magnezu, wapnia i żelaza, jakie są skutki niedoboru i nadmiaru witamin i składników mineralnych. %MCEPASTEBIN%
miniatura

Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego

Dowiesz się: jak nazywają się poszczególne elementy układu pokarmowego, jakie są funkcje żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, grubego, wątroby i trzustki, jakie procesy zachodzą w jamie ustnej, jak nazywają się różne zęby i jaka jest ich rola w obróbce pokarmu, jak zapisujemy wzór zębowy.
miniatura

Różnorodność biologiczna

Dowiesz się: czym jest różnorodność biologiczna; jaki jest wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.
miniatura

Higiena i choroby układu pokarmowego

Dowiesz się: co charakteryzuje dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu; jakie są konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania (np. otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia, cukrzyca), co to jest próchnica i jak jej zapobiegać, jakie są przykłady chorób układu pokarmowego oraz zasady ich profilaktyki.
miniatura

Trawienie pokarmu

Dowiesz się: w jakiej części układu pokarmowego trawione są białka, tłuszcze i cukry, jakie enzymy powodują trawienie składników pokarmowych, jakie są produkty procesów trawienia, jak zbadać doświadczalnie wpływ substancji zawartych w ślinie na trawienie skrobi.