Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Fizyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 9

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Prawo Archimedesa

miniatura
Dowiedz się: czym jest siła wyporu, o czym mówi prawo Archimedesa, od czego zależy, czy dane ciało pływa, czy tonie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prawo Pascala

miniatura
Dowiedz się: w jaki sposób ciśnienie rozchodzi się w cieczach i gazach, o czym mówi prawo Pascala, jakie praktyczne zastosowanie ma prawo Pascala.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne

miniatura
Dowiedz się: czym jest ciśnienie hydrostatyczne, czym jest ciśnienie atmosferyczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciśnienie i parcie

miniatura
Dowiedz się: co oznacza pojęcie parcia, nacisku, ciśnienia, jak wykorzystywać do obliczeń wzór na związek między parciem a ciśnieniem, jak posługiwać się pojęciem ciśnienia atmosferycznego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Napięcie powierzchniowe

miniatura
Dowiedz się: jak opisać zjawisko napięcia powierzchniowego, jak zilustrować istnienie sił spójności, jak wytłumaczyć formowanie się kropli w kontekście istnienia sił spójności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Woda i jej właściwości

miniatura
Dowiedz się: jak jest zbudowana cząsteczka wody, jakie są właściwości wody wynikające z budowy jej cząsteczki, na czym polega zjawisko podsiąkania, na czym polega topnienie, skraplanie, krzepnięcie, parowanie, sublimacja i resublimacja, dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, dlaczego organizmy wodne przeżywają mroźną zimę w zbiornikach wodnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Gęstość, masa, objętość

miniatura
Dowiedz się: czym jest gęstość substancji, a czym jej masa, jak wyznaczać objętość substancji, w jakich jednostkach wyrażamy gęstość substancji i jak je przeliczać, jak obliczamy gęstość substancji, jaka jest zależność między masą a gęstością.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dyfuzja

miniatura
Dowiedz się: na czym polega dyfuzja i gdzie zachodzi, jakie są stany skupienia materii, jak dyfuzja zachodzi w ciałach stałych, jak w cieczy, a jak w gazach, jak zbudowana jest materia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: