Fraza: Działania na liczbach naturalnych

Znaleziono 230

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Odejmowanie z dziurami

miniatura

Odejmowanie od trzycyfrowej liczby z zerem

miniatura

Podzielność przez 5 – teoria

miniatura

Liczby podzielne przez 2, 3 lub 5

miniatura

Dzielenie pisemne liczby trzycyfrowej

miniatura

Odejmowanie dużych liczby - uzupełnij odjemną lub odjemnik

miniatura

Zapisz w postaci mnożenia

miniatura

Łączność mnożenia - zadanie tekstowe 2

miniatura

Zastosuj rozdzielność dzielenia

miniatura

Odejmowanie dwucyfrowe bez pożyczania

miniatura

Trzycyfrowa od trzycyfrowej z zerami

miniatura

Podzielność przez 5 – ćwiczenie

miniatura

Uzupełnij cechy podzielności liczb

miniatura

Dzielenie liczb trzycyfrowych z resztą

miniatura

Mnożenie dziesiątek przez dziesiątki

miniatura

Dopasuj iloczyn do sumy

miniatura

WYZWANIE ① Mnożenie pamięciowe

miniatura

Trzycyfrowe przez dwucyfrowe

miniatura

Odejmowanie trzycyfrowe bez pożyczania

miniatura

Trzycyfrowa od czterocyfrowej z zerami

miniatura