Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 77

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Szacowanie mnożenia

miniatura
Przećwicz: szacowanie wyniku mnożenia dwóch liczb dziesiętnych poprzez zaokrąglanie ich do pełnych jedności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Akwarium

miniatura
Przećwicz: obliczanie objętości sześcianu o długości boku wyrażonej liczbą dziesiętną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podziel i wstaw

miniatura
Przećwicz: dzielenie pisemne liczby dziesiętnej przez liczbę dziesiętną z wynikiem będącym liczbą naturalną lub prostą liczbą dziesiętną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podziel pisemnie

miniatura
Przećwicz: wykonywanie dzielenia pisemnego liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną poprzez przeciąganie cyfr.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Sposób na dzielenie liczb dziesiętnych

miniatura
Przećwicz: uzupełnianie zdań opisujących sposób dzielenia pisemnego liczb dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wskaż zaokrąglenie

miniatura
Przećwicz: wskazywanie poprawnego zaokrąglenia podanej liczby dziesiętnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Trzy zaokrąglenia

miniatura
Przećwicz: zaokrąglanie liczb dziesiętnych do części dziesiątych, do części setnych i do jedności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozwinięcia okresowe

miniatura
Przećwicz: zaokrąglanie liczb dziesiętnych z rozwinięciem okresowym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Większa czy mniejsza?

miniatura
Przećwicz: określanie, czy suma dwóch liczb dziesiętnych jest większa czy mniejsza od podanej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Powierzchnia pokoju

miniatura
Przećwicz: obliczanie pola kwadratu o podanym boku wyrażonym liczbą dziesiętną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oszacuj wyniki działań

miniatura
Przećwicz: szacowanie, czy wyniki mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych są większe czy mniejsze od podanej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie w 2 krokach

miniatura
Przećwicz: dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym jedną cyfrę po przecinku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie w 3 krokach

miniatura
Przećwicz: dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym dwie cyfry po przecinku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie w 4 krokach

miniatura
Przećwicz: dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym trzy lub cztery cyfry po przecinku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Działania na liczbach dziesiętnych 2

miniatura
Przećwicz: obliczanie łącznej wartości kilku przedmiotów o łatwej do podliczenia cenie, obliczanie ceny produktu znając wartość zakupów będącą liczbą dziesiętną, obliczanie wyniku mnożenia lub dzielenia liczby dziesiętnej przez wielokrotność 10, ustalanie, ile cyfr po przecinku będzie miała liczba będąca wynikiem mnożenia lub dzielenia dwóch liczb dziesiętnych, obliczanie pola kwadratu o podanym boku wyrażonym liczbą dziesiętną, dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym jedną cyfrę po przecinku, określanie, czy suma dwóch liczb dziesiętnych jest większa czy mniejsza od podanej liczby, wskazywanie poprawnego zaokrąglenia podanej liczby dziesiętnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Działania na liczbach dziesiętnych 2

miniatura
Przećwicz: mnożenie dwóch ułamków dziesiętnych z wynikiem do czterech cyfr po przecinku, dzielenie w pamięci liczb dziesiętnych przez liczby naturalne, określanie, o ile miejsc należy przesunąć przecinek w liczbie dziesiętnej, aby otrzymać wynik mnożenia lub dzielenia przez wielkokrotność 10, sprawdzenie znajomości zasad mnożenia liczb dziesiętnych, obliczanie objętości sześcianu o długości boku wyrażonej liczbą dziesiętną, wykonywanie dzielenia pisemnego liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną oraz dwu liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym, zaokrąglanie liczb dziesiętnych do części dziesiątych, do części setnych i do jedności, szacowanie wyniku mnożenia dwóch liczb dziesiętnych poprzez zaokrąglanie ich do pełnych jedności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Działania na liczbach dziesiętnych 2

miniatura
Przećwicz: obliczanie powierzchni prostokąta o podanych bokach, których długość wyrażono liczbą dziesiętną, porównywanie liczb dziesiętnych, znajdowanie operacji dzielenia liczb dziesiętnych o identycznych wynikach, mnożenie lub dzielenie liczby dziesiętnej okresowej lub nieokresowej przez wielokrotność 10, uzupełnianie operacji mnożenia pisemnego dwóch liczb dziesiętnych, uzupełnianie zdań opisujących sposób dzielenia pisemnego liczb dziesiętnych, zaokrąglanie liczb dziesiętnych z rozwinięciem okresowym, szacowanie, czy wyniki mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych są większe czy mniejsze od podanej liczby, dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym trzy lub cztery cyfry po przecinku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Cena naklejek

miniatura
Przećwicz: obliczanie łącznej wartości kilku przedmiotów o łatwej do podliczenia cenie, np. 0,35 zł.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Uzupełnij mnożenie pisemne

miniatura
Przećwicz: uzupełnianie mnożenia pisemnego dwóch liczb dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Notatka z lekcji

miniatura
Przećwicz: sprawdzenie znajomości zasad mnożenia liczb dziesiętnych poprzez uzupełnienie notatki z lekcji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: