Fraza: Obliczenia praktyczne Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 81

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dopasuj jednostki długości

miniatura

WYZWANIE ③ Jednostki długości i masy

miniatura

Modele budynków i pojazdów - skala

miniatura

Oblicz procent liczby

miniatura

Przeliczniki długości 1

miniatura

Plan mieszkania - rzeczywiste rozmiary

miniatura

Znajdź liczbę mając jej procent 1

miniatura

Przeliczniki długości 2

miniatura

Modele budynków i pojazdów - rzeczywiste rozmiary

miniatura

Znajdź liczbę znając jej procent 2

miniatura

Przeliczniki długości 3

miniatura

Plan mieszkania - rozmiar w skali

miniatura

Znajdź liczbę znając jej procent 3

miniatura