Wyniki wyszukiwania ( 921 )

miniatura

Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem - wprowadzenie

Dowiesz się: jakie znaki możesz spotkać na skrzyżowaniach, co oznacza i jak wygląda znak „droga z pierwszeństwem przejazdu”, co oznaczają i jak wyglądają znaki „stop” i „ustąp pierwszeństwa”, i jaka jest między nimi różnica, jaką drogę nazywamy główną, a jaką – podporządkowaną.
miniatura

Zasady poruszania się na skrzyżowaniach równorzędnych

Dowiesz się: jakie skrzyżowania nazywamy równorzędnymi, jakie zasady obowiązują uczestników ruchu na skrzyżowaniach równorzędnych, czym jest „zasada prawej ręki” i jak należy się nią kierować na skrzyżowaniach równorzędnych.
miniatura

Naprawa roweru

Dowiesz się: jak wykonać drobne naprawy w rowerze, jak zdjąć oponę z obręczy, jak zlokalizować miejsce przebicia dętki, jak sprawnie wymienić lub załatać dętkę, co zrobić, gdy w trakcie jazdy spadnie łańcuch.
miniatura

Zanim wsiądziesz na rower

Dowiesz się: jak przygotować rower do jazdy, czym i w jaki sposób czyścić ramę, koła, kierownicę i siodełko, jak oczyścić i odtłuścić łańcuch, jak sprawdzić i wyregulować hamulce, jak sprawdzić i dopompować opony, jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru.
miniatura

Budowa roweru

Dowiesz się: jak zbudowany jest rower, jakie podstawowe układy możemy wyróżnić w rowerze, jakie części wchodzą w skład układu jezdnego, z jakich części składa się układ oświetleniowy, jakie części wchodzą w skład układu napędowego, jakie części wchodzą w skład układu kierowniczego, jakie części wchodzą w skład układu hamulcowego.
miniatura

Rower kiedyś i dziś

Dowiesz się: skąd się wziął rower i jaka jest jego historia, jak nazywali się przodkowie roweru, jak zmieniał się wygląd i wyposażenie roweru na przestrzeni lat, jakimi nazwami określa się rowery w zależności od ich konstrukcji.
miniatura

Z ekologią za pan brat

Dowiesz się: jak dbać o środowisko ograniczając ilość śmieci, czym jest zasada 4U, co oznaczają takie terminy jak segregacja, recykling i upcykling, jakie są zasady segregacji odpadów, co uznajemy za odpady niebezpieczne i jak się ich pozbywać.
miniatura

Alarm w szkole

Dowiesz się: jak należy postępować, jeśli usłyszysz w szkole alarm, co to jest ewakuacja i co należy zrobić, aby przebiegła sprawnie, jak wyglądają i co oznaczają konkretne znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej, w jakim celu na każdym piętrze powinien znajdować się plan ewakuacji.
miniatura

Bezpieczeństwo w pracowni technicznej

Dowiesz się: jak zachowywać się w pracowni technicznej, aby praca na zajęciach przebiegała bezpiecznie, co oznacza skrót BHP, jak prawidłowo korzystać z narzędzi, których używasz podczas pracy, dlaczego warto używać podkładek na stół, jak ułożyć na stole narzędzia i przybory, aby zachować porządek, jak podczas pracy postępować z klejem oraz klejem na gorąco, co zrobić, gdy podczas lekcji się zranisz albo źle poczujesz.
miniatura

4 pory roku

Dowiesz się: jakie są cechy różnych pór roku; jak opisywać i porównywać cechy pogody w różnych porach roku.
miniatura

Zjawiska pogodowe

Dowiesz się: o krótkotrwałych lecz gwałtownych zjawiskach pogodowych, jak burza, ulewa, wichura, tornado, grad, zawieja śnieżna, ale także tęcza czy rosa; jakie mogą być następstwa takich zjawisk; jak należy się zachować podczas występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych.
miniatura

Temperatura

Dowiesz się: jakie przyrządy służą do pomiaru temperatury powietrza; jak odczytywać wartości pomiaru temperatury stosując właściwe jednostki; jakie są przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego.
miniatura

Opady i osady

Dowiesz się: co nazywamy opadem, a co osadem atmosferycznym, jakie mogą być stany skupienia opadów i osadów atmosferycznych; jak należy się zachować w trakcie niebezpiecznych zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej).
miniatura

Składniki pogody

Dowiesz się: jakie są składniki pogody; co to jest ciśnienie atmosferyczne; jak można określić kierunek wiatru i jego siłę; jak się nazywają przyrządy służące do pomiaru temperatury powietrza, siły i kierunku wiatru, ciśnienia, opadów atmosferycznych; jak prowadzić obserwacje składników pogody, zapisywać i analizować ich wyniki.
miniatura

Położenie Słońca w ciągu roku

Dowiesz się: jak opisywać zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu roku; jak wskazywać w terenie oraz na schemacie (lub w horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w różnych porach roku.
miniatura

Położenie Słońca w ciągu doby

Dowiesz się: jaka jest zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia; jak zmienia się położenie Słońca na niebie w ciągu doby; jak wskazywać w terenie oraz na schemacie (lub w horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w ciągu dnia.
miniatura

Planowanie wycieczki z mapą

Dowiesz się: jak wykonać i opisać szkic okolicy szkoły; jak odczytywać informacje z planu i mapy posługując się legendą; jak korzystać z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki.
miniatura

Mapy i plany

Dowiesz się: jakie są różnice między planem a mapą; jak rysuje się plany różnych obiektów; jak odczytywać informacje z planu i mapy posługując się legendą; jak wskazywać na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu szkoły.
miniatura

Kierunki geograficzne

Dowiesz się: czym jest linia widnokręgu; jakie są główne kierunki geograficzne; jak wyznaczać kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za pomocą gnomonu; jak odnajdywać kierunki główne w terenie.
miniatura

Gdy drogi się krzyżują

Dowiesz się: w jaki sposób drogi mogą się łączyć i przecinać, co określamy mianem skrzyżowania, jakie są podstawowe rodzaje skrzyżowań dróg.