Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka
Znaleziono 1580

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Działania na logarytmach

miniatura
Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Logarytm logarytmu

miniatura
Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wiedząc, że ... logarytmy

miniatura
Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Potęga logarytmu

miniatura
Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wiedząc, że ... logarytmy 2.0

miniatura
Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

miniatura
Przećwicz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

W układzie z trójkątem

miniatura
Przećwicz: umiejętność odczytywania i zapisywania współrzędnych punktów zaznaczonych na układzie i długości odcinka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Para jednomianów podobnych

miniatura
Przećwicz: wyszukiwanie jednomianów podobnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pole wielokąta i wyrażenia algebraiczne

miniatura
Przećwicz: obliczanie pola wielokąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Poprawność rozwiązań równania

miniatura
Przećwicz: rozwiązywanie równań i sprawdzanie poprawności rozwiązania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Obniżki cen towarów

miniatura
Przećwicz: obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ułamkiem zwykłym na procenty

miniatura
Przećwicz: zamiana ułamka zwykłego na procenty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

O!błędne równanie

miniatura
Przećwicz: wskazywanie, na którym etapie rozwiązywania równania popełniono błąd.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Równanie w geometrii 2.0

miniatura
Przećwicz: dopasowywanie równania do rysunku geometrycznego
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Suma i różnica logarytmów

miniatura
Przećwicz: dodawanie i odejmowanie logarytmów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Optymalna długość odcinka, a oś OX

miniatura
Przećwicz: obliczanie długości odcinka wg podanych warunków
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Co to za ciąg

miniatura
Przećwicz: określanie monotoniczności ciągu przedstawionego na wykresie.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Dodawanie liczb w systemie rzymskim

miniatura
Przećwicz: zapisywanie liczb w systemie rzymskim.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Obliczenia - dodawanie i odejmowanie

miniatura
Przećwicz: obliczenia z zastosowaniem kolejności wykonywania działań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pojęcia w mnożeniu

miniatura
Przećwicz: sprawdzenie znajomości pojęć stosowanych do opisu mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: