Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1661

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwicz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ile zapłacisz?

Przećwicz: obliczanie, jaka będzie wartość określonej liczby przedmiotów o podanej cenie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Łączność mnożenia - zadanie tekstowe

Przećwicz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających mnożenia pamięciowego kilku liczb naturalnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Twierdzenia

Przećwicz: sprawdzenie znajomości pojęć i twierdzeń dotyczących dzielenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie z dziurami

Przećwicz: uzupełnianie brakujących cyfr w operacji odejmowania pisemnego dwóch liczb czterocyfrowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie od trzycyfrowej liczby z zerem

Przećwicz: odejmowanie liczby dwucyfrowej od liczby trzycyfrowej z zerami w środku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez 3 – teoria

Przećwicz: sprawdzenie znajomości zasad dotyczących podzielności liczb przez 3.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielnik liczby – ćwiczenie z liczeniem

Przećwicz: ustalanie, dzielnikiem której z podanych liczb jest dana liczba (4, 5, 6, 7, 8 lub 9).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skala powiększająca - wielkość w skali

Przećwicz: obliczanie rozmiaru obiektu na rysunku w skali mając zadaną skalę i rzeczywisty rozmiar obiektu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmujemy 3 ujemne

Przećwicz: dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, w tym co najmniej dwóch ujemnych, w nawiasie lub bez.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb trzycyfrowych - kolejne kroki

Przećwicz: uzupełnianie dzielenia pisemnego liczby trzycyfrowej przez liczbę jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znajdź liczbę znając jej procent 2

Przećwicz: obliczanie liczby na podstawie jej procentu w trudniejszych sytuacjach, gdy może być konieczne liczenie pisemne lub z użyciem kalkulatora.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie setek od tysięcy

Przećwicz: odejmowanie liczby trzycyfrowej od czterocyfrowej, np. 6500 – 500.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie trzech liczb

Przećwicz: odejmowanie trzech liczb czterocyfrowych, które można sobie ułatwić stosując przemienność.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Posegreguj według rozwinięć

Przećwicz: odróżnianie podanych liczb dziesiętnych z rozwinięciem skończonym od liczb dziesiętnych z rozwninięciem nieskończonym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Cyfra po cyfrze – mnożenie

Przećwicz: wstawianie wyniku mnożenia liczby dziesiętnej przez wielokrotność 10 poprzez przeciąganie cyfr.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozwinięcia okresowe

Przećwicz: zaokrąglanie liczb dziesiętnych z rozwinięciem okresowym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Która liczba jest większa?

Przećwicz: określanie, która z podanych liczb całkowitych ujemnych jest większa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Przeliczanie długości w zadaniach

Przećwicz: rozwiązywanie zadan tekstowych wymagających obliczenia różnicy długości wyrażonych w różnych jednostkach z użyciem trzeciej jednostki, rozwiązywanie zadan tekstowych wymagających przeliczenia wyrażeń jednomianowanych i dwumianowanych na pojedyczną inną jednostkę.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Równanie ze zdania 2

Przećwicz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwoma ułamkami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: