Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 647

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Wzrost temperatury

Przećwicz: działania na liczbach całkowitych, w tym ujemnych, na przykładzie temperatury.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie liczb całkowitych

Przećwicz: odejmowanie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, w nawiasach lub bez.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Płatność z debetem

Przećwicz: obliczanie salda konta po wykonaniu transakcji przekraczającej wielkość posiadanych środków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Spadek temperatury

Przećwicz: obliczanie temperatury po ochłodzeniu o określoną liczbę stopni Celsjusza, z wynikiem ujemnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie liczb całkowitych

Przećwicz: mnożenie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, z nawiasami lub bez.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb całkowitych

Przećwicz: dzielenie liczb całkowitych, z których przynajmniej jedna jest ujemna.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby całkowite do potęgi 0

Przećwicz: podnoszenie liczby ujemnej – w nawiasie lub bez nawiasu – do potęgi zerowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby całkowite do potęgi naturalnej

Przećwicz: podnoszenie liczb ujemnych – w nawiasie lub bez nawiasu – do potęgi 2, 3, 4 lub 5.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodaj 3 liczby całkowite

Przećwicz: dodawanie trzech liczb całkowitych ujemnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmujemy 3 ujemne

Przećwicz: dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, w tym co najmniej dwóch ujemnych, w nawiasie lub bez.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożymy i dzielimy 3 ujemne

Przećwicz: obliczanie wyrażeń złożonych z iloczynów i ilorazów 3-4 liczb całkowitych, w tym co najmniej dwóch liczb ujemnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Działania na liczbach ujemnych z potęgami

Przećwicz: mnożenie i dzielenie liczb całkowitych ujemnych podniesionych do potęgi 2 lub 3.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Działania na liczbach całkowitych

Przećwicz: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, podnoszenie liczb całkowitych ujemnych do potęgi zerowej, z minusem w nawiasie lub przed liczbą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Działania na liczbach całkowitych

Przećwicz: proste zadania tekstowe wymagające dodania i odjęcia dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, podnoszenie liczb całkowitych ujemnych do potęgi naturalnej, z minusem w nawiasie lub przed liczbą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Działania na liczbach całkowitych

Przećwicz: dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, w tym przynajmniej dwóch ujemnych, dodawanie i odejmowanie iloczynów i ilorazów dwóch liczb całkowitych, w tym przynajmniej jednej ujemnej, mnożenie i dzielenie dwóch liczb całkowitych ujemnych podniesionych do potęgi naturalnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Proste mnożenie bez przenoszenia

Przećwicz: mnożenie pisemne liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową niewymagające przenoszenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Proste mnożenie z przenoszeniem

Przećwicz: mnożenie pisemne liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową wymagające przenoszenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej

Przećwicz: mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne liczby czterocyfrowej

Przećwicz: mnożenie pisemne liczby czterocyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne z dziurami

Przećwicz: uzupełnianie brakujących cyfr w operacji mnożenia pisemnego liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: