Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 647

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Znajdź liczbę mając jej procent 1

Przećwicz: obliczanie liczby całkowitej na podstawie jej procentu w prostej sytuacji, dającej się policzyć w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znajdź liczbę znając jej procent 2

Przećwicz: obliczanie liczby na podstawie jej procentu w trudniejszych sytuacjach, gdy może być konieczne liczenie pisemne lub z użyciem kalkulatora.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znajdź liczbę znając jej procent 3

Przećwicz: obliczanie liczby na podstawie jej procentu w najtrudniejszych sytuacjach, gdy konieczne jest liczenie pisemne lub z użyciem kalkulatora.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ile to procent - zadania tekstowe

Przećwicz: zadania tekstowe wymagające obliczenia, ile procent danej liczby stanowi druga liczba.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kolorowe kratki 1

Przećwicz: określanie procentu wypełnienia diagramu danym kolorem (wielokrotności 10%).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kolorowe kratki 2

Przećwicz: określanie procentu wypełnienia diagramu danym kolorem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kolorowe kratki 3

Przećwicz: określanie procentu wypełnienia diagramu danym kolorem (nieciągłe kształty).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kolorowe kratki 4

Przećwicz: określanie procentu wypełnienia diagramu przez poszczególne kolory.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Autostrada

Przećwicz: określanie procentu pojazdów danego typu wśród wszystkich pojazdów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Figury

Przećwicz: określanie procentu figur danego typu w zbiorze figur.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Procenty - wprowadzenie

Przećwicz: określanie, jaki procent diagramu 10×10 jest zamalowany (wielokrotności 10%), obliczanie danego procentu całkowitego z liczby 100, określanie, jaki procent zbioru stanowią figury danego typu (wielokrotności 25%), zamianę ułamka o mianowniku 100 na procent, obliczanie procentu z łatwej liczby (wielokrotności 5%), zamianę procentu na ułamek zwykły (wielokrotności 25%), znajdowanie liczby, której procent jest dany (łatwe przykłady).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Procenty - wprowadzenie

Przećwicz: określanie, jaki całkowity procent diagramu 10×10 jest zamalowany, zamianę liczby dziesiętnej na procent, zamianę ułamka zwykłego (w tym niewłaściwego) na procent, obliczanie procentu z danej liczby, zamianę procentu na ułamek zwykły, znajdowanie liczby, której procent jest dany (wynik dziesiętny).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Procenty - wprowadzenie

Przećwicz: określanie, jaki całkowity procent diagramu 10×10 jest zamalowany (złożone figury), zamianę liczby dziesiętnej na procent, zamianę ułamka zwykłego (w tym niewłaściwego) na procent, obliczanie procentu z danej liczby (procent z częścią ułamkową), zamianę procentu na ułamek zwykły (trudne przykłady), znajdowanie liczby, której procent jest dany (wynik i procent z częścią ułamkową), zadania tekstowe wymagające obliczenia procentu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie tysięcy i setek

Przećwicz: dodawanie tysięcy i setek, np. 3000 + 400.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie tysięcy i setek 2

Przećwicz: dodawanie tysięcy i setek w nieco trudniejszych przykładach, np. 6500 + 2400.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie dziesiątek tysięcy i tysięcy

Przećwicz: dodawanie pamięciowe liczby pięciocyfrowej do liczby czterocyfrowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie dużych liczb - uzupełnij składnik

Przećwicz: uzupełnianie brakującego składnika w dodawaniu liczb cztero- i pięciocyfrowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie setek od tysięcy

Przećwicz: odejmowanie liczby trzycyfrowej od czterocyfrowej, np. 6500 – 500.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie tysięcy

Przećwicz: odejmowanie liczb czterocyfrowych, np. 6500 – 3300.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie tysięcy od dziesiątek tysięcy

Przećwicz: odejmowanie liczb czterocyfrowych od pięciocyfrowych, np. 14000 – 6000.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: