Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 647

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Wstaw brakującą liczbę

Przećwicz: uzupełnianie mnożenia trzech prostych liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Mnożenie pamięciowe

Przećwicz: twierdzenia i pojęcia dotyczące mnożenia, korzystanie z przemienności i łączności mnożenia, korzystanie z rozdzielności mnożenia względem dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Mnożenie pamięciowe

Przećwicz: korzystanie z rozdzielności mnożenia względem odejmowania, korzystanie z przemienności i łączności mnożenia, zadania tekstowe wymagające mnożenia w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie w Minecrafcie

Przećwicz: stosowanie przemienności i łączności mnożenia do rozwiązywania zadań umieszczonych w praktycznym kontekście, ustalanie na podstawie obliczeń, czy wartość jest wystarczająca do spowodowania określonego skutku, wykonywanie obliczeń dla różnych wariantów sytuacji przedstawionej w zadaniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Działania odwrotne 1

Przećwicz: wskazywanie działania odwrotnego do mnożenia lub dzielenia dwóch liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Działania odwrotne 2

Przećwicz: wskazywanie działania odwrotnego do mnożenia lub dzielenia dwóch liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zadania tekstowe

Przećwicz: dzielenie pamięciowe bez reszty w zadaniach tekstowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Teleturniej

Przećwicz: wykonywanie dzielenia pamięciowego na czas.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Reszta z dzielenia 1

Przećwicz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Reszta z dzielenia 2

Przećwicz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia (przykłady średnio trudne).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Reszta z dzielenia 3

Przećwicz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia (przykłady trudne).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wpisz całości i resztę 1

Przećwicz: obliczanie w pamięci wyniku i reszty z dzielenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wpisz całości i resztę 2

Przećwicz: obliczanie w pamięci wyniku i reszty z dzielenia dwóch liczb dwucyfrowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Twierdzenia

Przećwicz: sprawdzenie znajomości pojęć i twierdzeń dotyczących dzielenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zastosuj rozdzielność dzielenia

Przećwicz: uzupełnianie działania ilustrującego zastosowanie rozdzielności dzielenia względem dodawania lub odejmowania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Trzycyfrowe przez dwucyfrowe

Przećwicz: dzielenie liczby trzycyfrowej przez liczbę dwucyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Trzycyfrowe przez jednocyfrowe

Przećwicz: dzielenie liczby trzycyfrowej przez liczbę jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dwucyfrowe przez jednocyfrowe

Przećwicz: dzielenie pamięciowe liczby dwucyfrowej przez liczbę jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Tekstowe złożone

Przećwicz: obliczanie, ile razy więcej lub ile razy mniej wystąpiło określone zdarzenie opisane w zadaniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ile razy mniej lub więcej

Przećwicz: określanie, która z wymienionych liczb jest 3, 4, 5, 6, 7, 8 lub 9 razy mniejsza lub większa od podanej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: