Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 595

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

WYZWANIE ① Pierwiastek kwadratowy

Przećwicz: obliczanie w pamięci, jaka liczba jest pierwiastkiem danej liczby kwadratowej szacowanie wartości pierwiastka danej liczby naturalnej
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Pierwiastek kwadratowy

Przećwicz: włączanie czynnika pod znak pierwiastka porównywanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Pierwiastek kwadratowy

Przećwicz: mnożenie i dzielenie pierwiastków włączanie czynnika pod znak pierwiastka i wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających użycia pierwiastkowania drugiego stopnia
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Suma razy liczba

Przećwicz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Suma razy jednomian

Przećwicz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez jednomian.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Suma razy jednomian – trudniejsze przykłady

Przećwicz: mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian wymagające działań na potęgach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Poprawne czy nie? (suma przez liczbę)

Przećwicz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Poprawne czy nie? (dwie sumy)

Przećwicz: mnożenie sum algebraicznych przez liczbę wymagające grupowania uzyskanych jednomianów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Poprawne czy nie? (trudne)

Przećwicz: mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczbę i jednomian, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sumy algebraiczne w geometrii 1

Przećwicz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

W trapezie prostokątnym

Przećwicz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego obliczenia kątów w trapezie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

W trapezie równoramiennym

Przećwicz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego obliczenia kątów w trapezie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Równanie dla trapezu

Przećwicz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego ułożenia równania do obliczenia boków trapezu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zmienione prostokąty

Przećwicz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego ułożenia równania do obliczenia boku prostokąta po zmianie długości boków z zachowaniem tego samego pola.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Równanie ze zdania 1

Przećwicz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwiema liczbami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Równanie ze zdania 2

Przećwicz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwoma ułamkami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Równanie ze zdania 3

Przećwicz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między cyframi w liczbie i rozwiązywanie go.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Różnice wieku 1

Przećwicz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między wiekiem dwóch osób.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Różnice wieku 2

Przećwicz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między wiekiem trzech osób.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wiosenne kwiaty

Przećwicz: uzupełnianie treści zadania w taki sposób, aby ułożone dla niego równanie miało sens.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: