Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 289

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Symetria osiowa w układzie współrzędnych

Dowiedz się: jak wyznaczyć współrzędne punktu symetrycznego względem osi X i osi Y, jak wskazać, która para figur jest symetryczna względem osi układu współrzędnych, jak utworzyć figurę symetryczną względem osi X i osi Y.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Figury osiowosymetryczne

Dowiedz się: jak wskazać figury osiowo-symetryczne, jak narysować osie symetrii danej figury, jak wskazać, ile osi symetrii ma dana figura.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Figury symetryczne względem prostej

Dowiedz się: jak rozpoznać figury symetryczne względem prostej, czym jest oś symetrii, kiedy punkty są symetryczne względem prostej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Rzut dwiema kostkami

Dowiedz się: ile jest możliwych wyników w rzucie dwiema kostkami, ile jest możliwych wyników w dwukrotnym rzucie kostką, jakie jest prawdopodobieństwo, że na obu kostkach wypadnie taka sama liczba oczek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Rzut kostką

Dowiedz się: jakie są możliwe wyniki w rzucie kostką do gry, jak obliczyć prawdopodobieństwo w rzucie sześcienną kostką do gry, jak obliczyć prawdopodobieństwo w rzucie nietypową kostką do gry.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Rzut monetą

Dowiedz się: jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia orła w rzucie symetryczną monetą, jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki w rzucie symetryczną monetą, jakie wyniki mogą wypaść w rzucie dwiema monetami, jakie wyniki mogą wypaść w dwóch rzutach monetą, jak obliczyć prawdopodobieństwo wyrzucenia dokładnie jednego orła w rzucie dwiema monetami, jak obliczyć prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej jednego orła w rzucie dwiema monetami, jak obliczyć prawdopodobieństwo w rzucie monetą i losowaniu kuli.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ile jest kulek w pojemniku?

Dowiedz się: jak obliczyć prawdopodobieństwo danego zdarzenia, jaka jest szansa wyciągnięcia kulki o danym kolorze, jak obliczyć liczbę kulek w pojemniku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Losowanie na loterii

Dowiedz się: jaka jest szansa wyciągnięcia losu wygrywającego, jak zmienia się szansa wylosowania wygranej, jeśli dorzucimy losy wygrywające, jak zmienia się szansa wylosowania wygranej, jeśli dorzucimy losy przegrywające.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prawdopodobieństwo - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest i jak obliczyć prawdopodobieństwo pewnego zdarzenia, jakie zdarzenia są sprzyjające, jaki wynik jest możliwy, co to jest zdarzenie pewne, co to jest zdarzenie niemożliwe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Kwadrat - pole i obwód

Dowiedz się: jak policzyć obwód kwadratu, jak policzyć pole kwadratu, jaka jest zależność między polem i obwodem kwadratu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prostokąt - pole i obwód

Dowiedz się: jak policzyć obwód prostokąta, jak policzyć pole prostokąta, jaka jest zależność między polem i obwodem prostokąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prostokąt - własności

Dowiedz się: jaką figurę możemy nazwać prostokątem, jakie przekątne ma prostokąt, jak przecinają się przekątne w prostokącie, jaką figurę możemy nazwać kwadratem, jakie przekątne ma kwadrat, jak przecinają się przekątne w kwadracie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przedstawianie danych - diagram procentowy

Dowiedz się: jak prawidłowo stworzyć wykres procentowy, jak zamienić dane liczbowe na procenty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przedstawianie danych - diagram kołowy

Dowiedz się: jak przedstawić dane w postaci diagramu kołowego, jak ułożyć proporcję potrzebną do wyliczenia miary kąta wycinka kołowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przedstawianie danych - diagram słupkowy

Dowiedz się: jak przedstawić dane w postaci wykresu słupkowego, jak zrobić poprawną podziałkę na osiach i legendę.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wyszukiwanie i porządkowanie informacji - tabele

Dowiedz się: jak wyszukiwać dane w tekście, jak tworzyć tabele, jak zamieszczać dane w tabeli, jak przedstawić dane w czytelny sposób.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Interpretacja danych - diagram procentowy

Dowiedz się: jak korzystać z wykresów procentowych, czym jest wykres pudełkowy, czym jest wykres skumulowany.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Interpretacja danych - diagram kołowy

Dowiedz się: jak korzystać z wykresów kołowych, jak odczytywać wielkość wycinków koła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Interpretacja danych - diagram słupkowy

Dowiedz się: jak korzystać z wykresów słupkowych, jakie są rodzaje wykresów słupkowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Interpretacja danych przedstawionych w tabelach

Dowiedz się: jak korzystać z tabel, z czego składa się tabela, czym różni się wiersz od kolumny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: