Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1470

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Dzielnik liczby – ćwiczenie z liczeniem

Przećwicz: ustalanie, dzielnikiem której z podanych liczb jest dana liczba (4, 5, 6, 7, 8 lub 9).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wielokrotność liczby – quiz

Przećwicz: określanie, która z liczb jest wielokrotnością danej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wielokrotność kilku liczb

Przećwicz: sprawdzanie, czy liczba jest wielokrotnością obu podanych dzielników.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Na ile osób można rozdzielić daną liczbę

Przećwicz: określanie, które z wymienionych liczb są dzielnikami danej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wskaż liczby podzielne przez 3

Przećwicz: określanie, które z podanych liczb wielocyfrowych są podzielne przez 3, a które nie są.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wybierz liczby podzielne przez 4

Przećwicz: określanie, które z podanych liczb są podzielne przez 4, a które nie są.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wskaż liczby podzielne przez 9

Przećwicz: określanie, które z podanych liczb wielocyfrowych są podzielne przez 9, a które nie są.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez 10 – teoria

Przećwicz: sprawdzenie znajomości zasad dotyczących podzielności przez 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez 10 – ćwiczenie

Przećwicz: określanie, czy podana liczba jest podzielna przez 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby podzielne przez 2, 3 lub 5

Przećwicz: określanie, które z podanych liczb są podzielne przez 2, 3 lub 5.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Uzupełnij cechy podzielności liczb

Przećwicz: sprawdzenie znajomości cech podzielności liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Związki między cechami podzielności – teoria

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące związków między cechami podzielności liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znajdź wszystkie dzielniki

Przećwicz: znajdowanie wszystkich dzielników danej liczby w zbiorze liczb od 1 do 80.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez dwie liczby

Przećwicz: wskazywanie, które z podanych liczb są podzielne jednocześnie przez 2 i 3, przez 2 i 5 lub przez 3 i 5.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skala powiększająca - skala

Przećwicz: określanie skali rysunku mając podany rozmiar obiektu na rysunku oraz jego rzeczywistą wielkość, zamianę jednostek długości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skala powiększająca - rzeczywista wielkość

Przećwicz: obliczanie rzeczywistej wielkości obiektu przedstawionego na rysunku w skali.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skala powiększająca - wielkość w skali

Przećwicz: obliczanie rozmiaru obiektu na rysunku w skali mając zadaną skalę i rzeczywisty rozmiar obiektu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozgwiazda!

Przećwicz: argumentowanie, dlaczego skala jest potrzebna, wyjaśnianie, kiedy warto podawać skalę, określanie skali odwzorowania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Wielokrotności i dzielniki liczb

Przećwicz: sprawdzanie podzlelności liczb dwucyfrowych przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, sprawdzanie podzielności liczb dwucyfrowych przez inne liczby, proste twierdzenia dotyczące podzielności liczb przez 2, 3, 4, 5, 9 i 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Wielokrotności i dzielniki liczb

Przećwicz: sprawdzanie podzielności liczb dwu- i trzycyfrowych przez 2, 3, 4, 5, 9 i 10, sprawdzanie, czy dany rok jest przestępny, sprawdzanie podzlelności przez liczby inne niż 2, 3, 4, 5, 9 i 10, zależności między cechami podzielności, szukanie wszystkich dzielników danej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: