Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1561

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Odejmowanie czterocyfrowe bez pożyczania

Przećwicz: odejmowanie liczb czterocyfrowych niewymagające „pożyczania”.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Czterocyfrowa od czterocyfrowej z zerami

Przećwicz: odejmowanie liczby czterocyfrowej od liczby czterocyfrowej z zerami w środku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Plan mieszkania - skala

Przećwicz: obliczanie skali planu mając podany rozmiar jednego z przedmiotów na planie oraz jego rozmiar rzeczywisty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Na ile osób można rozdzielić daną liczbę

Przećwicz: określanie, które z wymienionych liczb są dzielnikami danej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Wielokrotności i dzielniki liczb

Przećwicz: sprawdzanie podzielności liczb dwu- i trzycyfrowych przez 2, 3, 4, 5, 9 i 10, sprawdzanie, czy dany rok jest przestępny, sprawdzanie podzlelności przez liczby inne niż 2, 3, 4, 5, 9 i 10, zależności między cechami podzielności, szukanie wszystkich dzielników danej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Działania na liczbach całkowitych

Przećwicz: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, podnoszenie liczb całkowitych ujemnych do potęgi zerowej, z minusem w nawiasie lub przed liczbą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - klocki

Przećwicz: mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową (klocki).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kolorowe kratki 1

Przećwicz: określanie procentu wypełnienia diagramu danym kolorem (wielokrotności 10%).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie dużych liczby - uzupełnij odjemną lub odjemnik

Przećwicz: uzupełnianie odjemnej lub odjemnika w odejmowaniu liczby cztero- lub pięciocyfrowej od liczby pięciocyfrowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Suma razy liczba

Przećwicz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Działania na różnych ułamkach 1

Przećwicz: dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Cyfra po cyfrze – dzielenie

Przećwicz: wstawianie cyfra po cyfrze wyniku dzielenia liczby dziesiętnej przez wielokrotność 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oszacuj wyniki działań

Przećwicz: szacowanie, czy wyniki mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych są większe czy mniejsze od podanej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Działania z wartością bezwzględną

Przećwicz: obliczanie wyniku dodawania i mnożenia z udziałem wartości bezwzględnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ile waży pies?

Przećwicz: dopasowywanie właściwych jednostek masy do wagi konkretnych przedmiotów lub zwierząt.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Różnice wieku 2

Przećwicz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między wiekiem trzech osób.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wspólne litery 3

Przećwicz: wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Własności białek 3

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności białek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Biologiczne związki organiczne

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy kwasów tłuszczowych, tłuszczów, cukrów prostych i złożonych, aminokwasów i białek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Potęgowanie potęg 2

Przećwicz: wybieranie właściwego wyniku mnożenia dwóch potęg o różnych podstawach i różnych wykładnikach całkowitych, z wykorzystaniem potęgowania potęgi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: