WYZWANIE ① Zjawiska cieplne

Playlista:Zjawiska cieplne


Facebook YouTube

Te ćwiczenia obejmują:

  • przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na kelwiny i odwrotnie,
  • wskazywanie kierunku przepływu ciepła,
  • wskazywanie, czy dane zjawisko jest wynikiem działania promieniowania cieplnego czy konwekcji,
  • wskazywanie substancji, która szybciej się ogrzeje, mając dane ciepła właściwe,
  • wybieranie właściwej nazwy przemiany fazowej odpowiadającej sytuacji na rysunku,
  • segregowanie substancji na przewodniki i izolatory ciepła,
  • ocenianie, czy w wyniku wykonania pracy na układzie wzrosła jego energia wewnętrzna.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie