Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ③ Zjawiska cieplne

Playlista: Zjawiska cieplne

Te ćwiczenia obejmują:


  • przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na skalę Fahrenheita i odwrotnie,
  • wskazywanie energii wewnętrznej i kierunku przepływu ciepła, mając dane grafiki obrazujące liczbę i prędkość cząsteczek,
  • uzupełnianie zdań dotyczących własności konwekcji i promieniowania,
  • obliczanie czasu ogrzewania, mocy źródła ciepła, ilości ogrzewanej substancji lub temperatury uzyskanej w wyniku ogrzewania,
  • analizowanie wykresu przemian fazowych,
  • odpowiadanie na trudniejsze pytania dotyczące przewodnictwa cieplnego,
  • obliczanie, o ile zmieniła się energia wewnętrzna układu w wyniku wykonania pracy oraz wymiany ciepła z otoczeniem.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ③ Zjawiska cieplne

Ćwiczenie z playlisty:Zjawiska cieplne