Te ćwiczenia obejmują:

  • wybieranie ustawienia magnesu sztabkowego, w którym będzie on odpychał lub przyciągał inny magnes sztabkowy,
  • wskazywanie biegunów magnetycznych na magnesach otrzymanych po podzieleniu większego magnesu sztabkowego,
  • wskazywanie rysunku, na którym prawidłowo przedstawiono ustawienie igły kompasu przy przewodniku liniowym lub zwojnicy, przez które płynie prąd,
  • wskazywanie rysunku, który pokazuje zwojnicę generującą silniejsze pole magnetyczne,
  • wskazywanie, w którą stronę odchyli się w polu magnetycznym ramka, przez którą płynie prąd.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education