Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ② Magnetyzm

Playlista: Magnetyzm

Te ćwiczenia obejmują:


  • odpowiadanie na pytania dotyczące ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi,
  • odpowiadanie na pytania dotyczące własności magnetycznych ferromagnetyków,
  • wybieranie prawidłowego ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym magnesu sztabkowego,
  • zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę,
  • wskazywanie reakcji igły magnetycznej na zwojnicę i zaznaczanie jej biegunów,
  • odpowiadanie na pytania dotyczące własności zwojnicy,
  • identyfikowanie biegunów magnesu lub kierunku przepływu prądu w pokazanej na rysunku sytuacji odchylania się ramki w polu magnetycznym.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ② Magnetyzm

Ćwiczenie z playlisty:Magnetyzm