Te ćwiczenia obejmują:

  • odpowiadanie na pytania dotyczące ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi,
  • odpowiadanie na pytania dotyczące własności magnetycznych ferromagnetyków,
  • wybieranie prawidłowego ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym magnesu sztabkowego,
  • zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę,
  • wskazywanie reakcji igły magnetycznej na zwojnicę i zaznaczanie jej biegunów,
  • odpowiadanie na pytania dotyczące własności zwojnicy,
  • identyfikowanie biegunów magnesu lub kierunku przepływu prądu w pokazanej na rysunku sytuacji odchylania się ramki w polu magnetycznym.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education