Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ③ Magnetyzm

Playlista: Magnetyzm

Te ćwiczenia obejmują:


  • ustalanie, który rysunek przedstawia poprawne ustawienie igieł trzech kompasów w polu magnetycznym magnesu sztabkowego,
  • ustalanie, czy pokazane na rysunku dwie zwojnice będą się przyciągać czy odpychać,
  • ustalanie, czy przez zwojnicę płynie prąd, mając dany rozkład domen magnetycznych w rdzeniu,
  • wskazywanie kierunku obrotu ramki w polu magnetycznym w sytuacji przedstawionej na rysunku.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ③ Magnetyzm

Ćwiczenie z playlisty:Magnetyzm