WYZWANIE ① Jednostki długości i masy

Playlista:Jednostki długości i masy


Facebook YouTube

Te ćwiczenia obejmują:

  • sprawdzanie znajomości skrótów nazw jednostek długości,
  • podawanie przeliczników między jednostkami masy, 
  • przeliczanie długości wyrażonych w jednej jednostce na inną jednostkę,
  • przeliczanie masy wyrażonej w danej jednostce na inną jednostkę,
  • wskazywanie, ile mniejszych jednostek mieści się w jednostce długości większej o jeden lub dwa rzędy,
  • dopasowywanie właściwych jednostek masy do wagi konkretnych przedmiotów lub zwierząt.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Krzysztof Chojecki

Materiały: Paweł Szulc

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie