Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ③ Jednostki długości i masy

Playlista: Jednostki długości i masy

Te ćwiczenia obejmują:


  • dopasowywanie właściwych jednostek do rozmiarów podanych obiektów,
  • obliczanie, ile mniejszych jednostek mieści się w danej liczbie większych jednostek długości,
  • rozwiązywanie zadan tekstowych wymagających przeliczenia wyrażeń jednomianowanych i dwumianowanych na pojedyczną inną jednostkę,
  • sumowanie mas wyrażonych w różnych jednostkach,
  • stosowanie jednostek mas w sytuacjach praktycznych.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Materiały: Paweł Szulc

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ③ Jednostki długości i masy

Ćwiczenie z playlisty:Jednostki długości i masy