WYZWANIE ③ Jednostki długości i masy

Playlista:Jednostki długości i masy


Facebook YouTube

Te ćwiczenia obejmują:

  • dopasowywanie właściwych jednostek do rozmiarów podanych obiektów,
  • obliczanie, ile mniejszych jednostek mieści się w danej liczbie większych jednostek długości,
  • rozwiązywanie zadan tekstowych wymagających przeliczenia wyrażeń jednomianowanych i dwumianowanych na pojedyczną inną jednostkę,
  • sumowanie mas wyrażonych w różnych jednostkach,
  • stosowanie jednostek mas w sytuacjach praktycznych.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Krzysztof Chojecki

Materiały: Paweł Szulc

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie