Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ② Wielokrotności i dzielniki liczb

Playlista: Wielokrotności i dzielniki liczb

Te ćwiczenia obejmują:


  • sprawdzanie podzielności liczb dwu- i trzycyfrowych przez 2, 3, 4, 5, 9 i 10,
  • sprawdzanie, czy dany rok jest przestępny,
  • sprawdzanie podzlelności przez liczby inne niż 2, 3, 4, 5, 9 i 10,
  • zależności między cechami podzielności,
  • szukanie wszystkich dzielników danej liczby.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ② Wielokrotności i dzielniki liczb

Ćwiczenie z playlisty:Wielokrotności i dzielniki liczb