Te ćwiczenia obejmują:

 • dopisywanie ułamków równoważnych na podstawie rysunku.
 • określanie, czy dane ułamki są równoważne.skracanie ułamków, pamięć i spostrzegawczość.
 • rozszerzanie ułamków przez daną liczbę.
 • jak rozszerzyć ułamki do podanych ułamków.
 • regułę skracania ułamków.
 • jak skrócić ułamki do podanych ułamków.
 • umiejętność rozszerzania ułamka zwykłego.
 • wyszukiwania poprawnych rozszerzeń podanych ułamków.
 • umiejętność skracania ułamka przez daną liczbę.
 • dopasowywanie ułamków i ich skróconej postaci.
 • skracanie ułamków.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Materiały: Anna Soliwocka

Kontrola jakości: Weronika Brzezińska

Produkcja:

Katalyst Education