Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ③ Działania na liczbach całkowitych

Playlista: Działania na liczbach całkowitych

Te ćwiczenia obejmują:


  • dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, w tym przynajmniej dwóch ujemnych,
  • dodawanie i odejmowanie iloczynów i ilorazów dwóch liczb całkowitych, w tym przynajmniej jednej ujemnej,
  • mnożenie i dzielenie dwóch liczb całkowitych ujemnych podniesionych do potęgi naturalnej.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ③ Działania na liczbach całkowitych

Ćwiczenie z playlisty:Działania na liczbach całkowitych