Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ② Działania na liczbach dziesiętnych 2

Playlista: Działania na liczbach dziesiętnych 2

Te ćwiczenia obejmują:


  • mnożenie dwóch ułamków dziesiętnych z wynikiem do czterech cyfr po przecinku,
  • dzielenie w pamięci liczb dziesiętnych przez liczby naturalne,
  • określanie, o ile miejsc należy przesunąć przecinek w liczbie dziesiętnej, aby otrzymać wynik mnożenia lub dzielenia przez wielkokrotność 10,
  • sprawdzenie znajomości zasad mnożenia liczb dziesiętnych,
  • obliczanie objętości sześcianu o długości boku wyrażonej liczbą dziesiętną,
  • wykonywanie dzielenia pisemnego liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną oraz dwu liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym,
  • zaokrąglanie liczb dziesiętnych do części dziesiątych, do części setnych i do jedności,
  • szacowanie wyniku mnożenia dwóch liczb dziesiętnych poprzez zaokrąglanie ich do pełnych jedności.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Lektor: Krzysztof Chojecki

Materiały: Paweł Szulc

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ② Działania na liczbach dziesiętnych 2

Ćwiczenie z playlisty:Działania na liczbach dziesiętnych 2