Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ③ Przekształcanie ułamków

Playlista: Przekształcanie ułamków

Te ćwiczenia obejmują:


  • zamianę ułamka zwykłego skracalnego do mianownika 2, 4, 5, 8, 20, 25, 50, 125, 200, 250 lub liczby mieszanej z takim ułamkiem na liczbę dziesiętną,
  • zamianę liczby dziesiętnej na liczbę mieszaną z ułamkiem o mianowniku 2, 4, 5, 8, 20, 25, 40, 50, 125, 250,
  • zamianę liczby dziesiętnej z prostym rozszerzeniem okresowym na ułamek zwykły,
  • ustalanie, czy podany ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone okresowe czy nieskończone nieokresowe,
  • dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i podnoszenie do kwadratu ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych,
  • obliczanie złożonych wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania działań.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Materiały: Paweł Szulc

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ③ Przekształcanie ułamków

Ćwiczenie z playlisty:Przekształcanie ułamków