Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ① Notacja wykładnicza

Playlista: Notacja wykładnicza

Te ćwiczenia obejmują:


  • wskazywanie większej z dwóch liczb zapisanych w notacji wykładniczej,
  • wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej,
  • wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi 2, 1, 0, –1 i –2,
  • wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu lub ilorazu dwóch potęg o tej samej podstawie,
  • wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem potęgowania potęgi o wykładniku całkowitym,
  • wpisywanie podstawy i wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg o tym samym wykładniku całkowitym,
  • wybieranie właściwego zapisu podanego ułamka dziesiętnego w notacji wykładniczej,
  • zamiana podanej liczby w notacji wykładniczej na ułamek dziesiętny,
  • podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany podstawowych wartości jednostek długości i masy,
  • rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonania działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ① Notacja wykładnicza

Ćwiczenie z playlisty:Notacja wykładnicza