WYZWANIE ② Notacja wykładnicza

Playlista:Notacja wykładnicza


Facebook YouTube

Te ćwiczenia obejmują:

  • wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej,
  • porządkowanie podanych liczb w notacji wykładniczej w kolejności rosnącej,
  • wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej,
  • wskazywanie wyrażeń z potęgą całkowitą równych podanej liczbie,
  • wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie,
  • wpisywanie wyniku złożonego ilorazu i iloczynu potęg o tej samej podstawie,
  • podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany jednostek długości i masy,
  • rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających porównania dwóch liczb będących wynikami działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie