Te ćwiczenia obejmują:

 • mnożenie sum algebraicznych przez liczbę, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów,
 • mnożenie prostej sumy algebraicznej przez jednomian,
 • wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury,
 • wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej zmienną w drugiej potędze,
 • wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne,
 • mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danej figury,
 • uzupełnianie brakujących wyrażeń algebraicznych w zapisie mnożenia dwóch sum algebraicznych,
 • wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego sytuację opisaną w zadaniu,
 • zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących kolejne liczby w danym szeregu,
 • zapisywanie reguły rządzącej liczbą elementów danego układu za pomocą sumy algebraicznej,
 • obliczanie długości ścieżki ułożonej z kostek brukowych o złożonym kształcie. 

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krystyna Parszuto

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education