Z tego filmu dowiesz się:

  • na czym polega prawo zachowania masy,
  • jak zapisujemy równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej,
  • jak obliczamy masy substratów i reagentów,
  • jak obliczyć masę produktów na podstawie masy substratów i odwrotnie.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Żyjący w czwartym wieku przed naszą erą grecki filozof Empedokles twierdził że w uniwersalnym układzie złożonym z czterech elementów: ziemi, wody, ognia i powietrza nic nie powstaje, ani nie ginie lecz tylko ciągle zmienia swoją postać. Podobnie myślał Epikur w trzecim wieku przed naszą erą, zdaniem którego całość rzeczy zawsze była taka, jaka jest teraz i zawsze taka pozostanie. Czy udało ci się obejrzeć nasz film o mieszaninach? Jeśli nie, to koniecznie nadrób zaległości. Mówiliśmy w nim o sałatce warzywnej. Dziś również pomoże nam w lekcji. Jeśli weźmiemy w sumie 1 kg składników... marchewki, pietruszki, selera, ziemniaków, jajek majonezu i to wszystko pokroimy i wymieszamy to ile sałatki warzywnej otrzymamy? Zakładam, że nie podjadamy podczas krojenia. Otrzymamy 1 kg sałatki. Nic zaskakującego. Tak samo proste i intuicyjne jest chemiczne prawo zachowania masy. Mówi ono, że w reakcji chemicznej masa substratów jest równa masie produktów powstałych w wyniku tej reakcji. Na przykład w reakcji syntezy czyli otrzymywania tlenku węgla 4 która przebiega zgodnie z zapisem: węgiel dodać tlen cząsteczkowy,... powstaje tlenek węgla 4 widzimy że wśród substratów mamy jeden atom węgla o masie 12 unitów i jedną cząsteczkę tlenu o masie 32 unitów. Produkt musi mieć więc masę 44 unitów. Dzięki prawu zachowania masy możemy obliczyć, ile produktu powstanie w danej reakcji. Weźmy na przykład reakcję siarki z tlenem w wyniku której powstał tlenek siarki 4. Jeśli użyjemy do reakcji 12 gramów siarki i 12 gramów tlenu i założymy, że cała siarka i cały tlen uległ reakcji, to ile tlenku siarki powstanie? Po lewej stronie równania mamy substraty ważące łącznie 24 gramy, a więc musi powstać 24 gramy produktu, czyli tlenku siarki 4. Zróbmy jeszcze jedno zadanie. Zakładając, że substraty przereagują całkowicie obliczmy, ile miedzi powstało w reakcji 40 g tlenku miedzi z trzema gramami węgla jeśli wiemy, że wydzieliło się 11 gramów CO2. Zapiszmy nasze dane pod równaniem. Masę miedzi oznaczymy jako x. Masa tlenku miedzi to 40, masa węgla - 3 a dwutlenku węgla - 11. Możemy tu zapisać proste równanie. Po lewej stronie mamy 40 plus 3, co musi się równać sumie mas miedzi i dwutlenku węgla. Obracamy równanie, aby x był po lewej stronie. 40 plus 3 to 43. Przenosimy 11 ze zmianą znaku i otrzymujemy x równa się 32, a więc w tej reakcji powstaną 32 gramy miedzi. Kolejne zadanie spróbuj wyliczyć samodzielnie. Zakładając, że magnez przereagował całkowicie z tlenem, tworząc tlenek magnezu MgO, oblicz ile powstanie tlenku magnezu, jeśli w reakcji zużyto 12 i 2/10 grama magnezu i 8 g tlenu. W oparciu o prawo zachowania masy wiemy że aby obliczyć masę powstałego tlenku wystarczy dodać do siebie masy magnezu i tlenu i otrzymujemy 20 i 2/10 grama tlenku magnezu. Czy Tobie wyszedł ten sam wynik? Mam nadzieję, że tak. Prawo zachowania masy mówi że suma mas substratów wziętych do reakcji musi być równa sumie mas produktów otrzymanych w wyniku tej reakcji. Znasz już prawo zachowania masy. Chcesz wiedzieć więcej? Na pistacja.tv filmy już na ciebie czekają. Nie zawiedź ich!