Wyniki wyszukiwania ( 2517 )

miniatura

Liczba mieszana na dziesiętną 3

Przećwiczysz: zamianę ułamka zwykłego skracalnego do mianownika 2, 4, 5, 8, 20, 25, 50, 125, 200, 250 lub liczby mieszanej z takim ułamkiem na liczbę dziesiętną.
miniatura

Liczba mieszana na dziesiętną 2

Przećwiczysz: zamianę ułamka zwykłego o mianowniku 2, 4, 5, 8, 20, 25, 50, 125, 200, 250 lub liczby mieszanej z takim ułamkiem na liczbę dziesiętną.
miniatura

Liczba mieszana na dziesiętną 1

Przećwiczysz: zamianę ułamka zwykłego o mianowniku 10, 100, 1000 lub liczby mieszanej z takim ułamkiem na liczbę dziesiętną.
miniatura

Sumy algebraiczne w geometrii 1

Przećwiczysz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury.
miniatura

Poprawne czy nie? (trudne)

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczbę i jednomian, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów.
miniatura

Poprawne czy nie? (dwie sumy)

Przećwiczysz: mnożenie sum algebraicznych przez liczbę wymagające grupowania uzyskanych jednomianów.
miniatura

Poprawne czy nie? (suma przez liczbę)

Przećwiczysz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę.
miniatura

Suma razy jednomian – trudniejsze przykłady

Przećwiczysz: mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian wymagające działań na potęgach.
miniatura

Suma razy jednomian

Przećwiczysz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez jednomian.
miniatura

Suma razy liczba

Przećwiczysz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną.
miniatura

WYZWANIE ③ Działania pamięciowe na dużych liczbach

Przećwiczysz: dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami w trudniejszych przykładach, mnożenie i dzielenie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami w trudniejszych przykładach, uzupełnianie składników w dodawaniu albo odjemnej lub odjemnika w odejmowaniu dużych liczb, odejmowanie trzech dużych liczb, szacowanie wyniku mnożenia kilku liczb wielocyfrowych, działania na dużych liczbach w zadaniach tekstowych.
miniatura

WYZWANIE ② Działania pamięciowe na dużych liczbach

Przećwiczysz: dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami, mnożenie i dzielenie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami, szacowanie wyniku dodawania kilku dużych liczb, działania na dużych liczbach w zadaniach tekstowych.
miniatura

Odejmowanie trzech liczb

Przećwiczysz: odejmowanie trzech liczb czterocyfrowych, które można sobie ułatwić stosując przemienność.
miniatura

WYZWANIE ① Działania pamięciowe na dużych liczbach

Przećwiczysz: dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami, mnożenie i dzielenie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami.
miniatura

Szacowanie - zadania tekstowe 2

Przećwiczysz: szacowanie wyniku dzielenia w zadaniach tekstowych.
miniatura

Szacowanie - zadania tekstowe 1

Przećwiczysz: szacowanie wyniku dodawania i mnożenia w zadaniach tekstowych.
miniatura

Dzielenie tysięcy przez setki

Przećwiczysz: dzielenie liczb czterocyfrowych zakończonych 2-3 zerami przez liczby trzycyfrowe zakończone 1-2 zerami.
miniatura

Dzielenie setek przez dziesiątki

Przećwiczysz: dzielenie wielokrotności 100 przez wielokrotności 10.
miniatura

Dzielenie dziesiątek tysięcy przez setki

Przećwiczysz: dzielenie wielokrotności 10000 przez wielokrotności 100.
miniatura

Dzielenie setek przez jedności

Przećwiczysz: dzielenie liczb trzycyfrowych zakończonych 1-2 zerami przez jedności.