Fraza: Matematyka

Znaleziono 1284

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Zależności między jednostkami długości

miniatura

Jednostki długości - wprowadzenie

miniatura

Porównywanie kątów

miniatura

Mierzenie kątów

miniatura

Miara kątowa

miniatura

Budowa kąta. Rodzaje kątów

miniatura

Mierzenie długości łamanych

miniatura

Odległość punktu od prostej

miniatura

Rysowanie prostych równoległych za pomocą linijki i ekierki

miniatura

Rysowanie prostych prostopadłych za pomocą linijki i ekierki

miniatura

Proste równoległe i prostopadłe

miniatura

Punkt, odcinek, prosta, półprosta

miniatura

Pole kwadratu i prostokąta - obliczenia praktyczne

miniatura

Pole kwadratu i prostokąta - wprowadzenie

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych licznikach

miniatura

Porównywanie liczb mieszanych

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych licznikach

miniatura