Fraza: Matematyka

Znaleziono 1284

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura

Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura

Skracanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura

Rozszerzanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura

Skracanie ułamków zwykłych

miniatura

Rozszerzanie ułamków zwykłych

miniatura

Ułamki równoważne

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - nazywanie i odczytywanie

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

miniatura

Porządkowanie liczb

miniatura

Porównywanie dużych liczb

miniatura

Odczytywanie dużych liczb

miniatura

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura

Liczby mieszane na osi liczbowej

miniatura

Ułamki właściwe na osi liczbowej

miniatura

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

miniatura

Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

miniatura