Filtry: Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 485

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Rozpuszczalność substancji

miniatura

Woda i jej właściwości

miniatura

Estry

miniatura

Właściwości fizykochemiczne kwasu mrówkowego i octowego

miniatura

Kwasy karboksylowe

miniatura

Glicerol, alkohole wielowodorotlenowe

miniatura

Alkohole, wzory, nazwy i właściwości

miniatura

Wzory sumaryczne i strukturalne

miniatura

Wartościowości pierwiastków

miniatura

Porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych

miniatura

Wiązania jonowe

miniatura

Wiązania kowalencyjne

miniatura

Wiązania chemiczne, elektroujemność

miniatura

Polimeryzacja

miniatura

Właściwości węglowodorów nienasyconych

miniatura

Węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny)

miniatura

Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów

miniatura

Węglowodory nasycone (alkany)

miniatura

Węglowodory

miniatura

Zapisywanie równań reakcji chemicznej

miniatura