Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 218

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wzór na kolejne wyrazy ciągu

miniatura

Wyznaczanie wyrazów ciągu

miniatura

Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów

miniatura

Mediana

miniatura

Średnia arytmetyczna - zadania

miniatura

Średnia arytmetyczna

miniatura

Twierdzenie Talesa

miniatura

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

miniatura

Trójkąty podobne w okręgach

miniatura

Trójkąty podobne w czworokątach

miniatura

Trójkąty podobne w trójkątach

miniatura

Kula - zadania

miniatura

Przekrój osiowy kuli

miniatura

Pole powierzchni kuli

miniatura

Objętość kuli

miniatura

Stożek: zadania

miniatura

Przekrój osiowy stożka

miniatura

Pole powierzchni stożka

miniatura

Objętość stożka

miniatura

Zadania o prędkości, drodze i czasie

miniatura