Wyniki wyszukiwania ( 72 )

miniatura

Izotopy

Dowiesz się: czym są izotopy, czym różnią się od siebie izotopy jednego pierwiastka, do czego wykorzystuje się izotopy, które pierwiastki występują w przyrodzie w postaci jednego trwałego izotopu, czym jest promieniotwórczość, dlaczego atomy ulegają rozpadowi.
miniatura

Liczba atomowa i liczba masowa. Budowa atomu

Dowiesz się: z jakich elementów zbudowane jest jądro atomowe, o czym mówi nam liczba atomowa Z, jakie informacje zawiera liczba masowa A, jak obliczamy liczbę neutronów w jądrze, które cząstki decydują o masie pierwiastka, jaki ładunek niosą cząstki budujące atom.
miniatura

Położenie pierwiastka w układzie okresowym

Dowiesz się: jak z układu okresowego odczytać liczbę powłok w atomie, jak z układu okresowego odczytać liczbę elektronów na ostatniej powłoce, jak zbudowany jest atom, jak zbudowane jest jądro atomowe, jaki ładunek niosą cząstki budujące atom każdego pierwiastka.
miniatura

Układ okresowy pierwiastków

Dowiesz się: co to jest symbol pierwiastka i jak się go zapisuje, co nazywamy okresem w układzie okresowym, co nazywamy grupą w układzie okresowym, ile jest grup, a ile okresów w układzie okresowym, jak powstał układ okresowy.
miniatura

Gęstość, masa, objętość

Dowiesz się: czym jest gęstość substancji, a czym jej masa, jak wyznaczać objętość substancji, w jakich jednostkach wyrażamy gęstość substancji i jak je przeliczać, jak obliczamy gęstość substancji, jaka jest zależność między masą a gęstością.
miniatura

Metale i niemetale

Dowiesz się: jakie są różnice między metalami a niemetalami, jak odróżnić metal od niemetalu gołym okiem, jak rozmieszczone są pierwiastki w układzie okresowym, jakie są wspólne właściwości niemetali, a jakie niemetali, w jakich stanach skupienia występują metale i niemetale.
miniatura

Dyfuzja

Dowiesz się: na czym polega dyfuzja i gdzie zachodzi, jakie są stany skupienia materii, jak dyfuzja zachodzi w ciałach stałych, jak w cieczy, a jak w gazach, jak zbudowana jest materia.
miniatura

Sposoby rozdzielania mieszanin

Dowiesz się: jakie są sposoby rozdzielania mieszanin, jak rozdzielić substancje stałe, ciekłe i gazowe od siebie, jak dobrać metody rozdzielania substancji w zależności od stanu skupienia czy rozpuszczalności, czym jest sączenie, dekantacja, destylacja, sedymentacja.
miniatura

Podział mieszanin

Dowiesz się: czym jest mieszanina i jak powstaje, jak dzielimy mieszaniny, czym jest mieszanina jednorodna, a czym niejednorodna, jak odróżnić mieszaniny jednorodne od niejednorodnych.
miniatura

Pierwiastek, związek czy mieszanina?

Dowiesz się: czym jest pierwiastek chemiczny, czym jest mieszanina, czym jest związek chemiczny, jaka jest różnica między związkiem chemicznym a mieszaniną.
miniatura

Badanie właściwości substancji

Dowiesz się: czym jest substancja, czym różnią się substancje między sobą, jak można badać właściwości substancji, że właściwości substancji dzielimy na fizyczne i chemiczne.
miniatura

Zasady bezpieczeństwa w pracowni chemicznej

Dowiesz się: jakie są zasady bezpiecznej pracy podczas wykonywania doświadczeń chemicznych, co to jest odczynnik chemiczny, co to jest piktogram, jak oznaczone są odczynniki chemiczne oraz produkty spożywcze i higieniczne, jakie są podstawowe sprzęty w laboratorium chemicznym.