Wyniki wyszukiwania ( 921 )

miniatura

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

Dowiesz się: czym jest potęga o wykładniku ujemnym, jak obliczać potęgi o wykładniku ujemnym, jak obliczać ułamki podniesione do potęgi o wykładniku ujemnym.
miniatura

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

Dowiesz się: czym jest notacja wykładnicza, jak zapisywać duże liczby za pomocą notacji wykładniczej, jak porównywać liczby zapisane w notacji wykładniczej.
miniatura

Sześciokąt foremny

Dowiesz się: jak obliczyć pole sześciokąta foremnego, jak wyprowadzić wzór na pole sześciokąta foremnego, jak obliczyć długości przekątnych sześciokąta foremnego.
miniatura

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

Dowiesz się: jak obliczyć liczbę przekątnych wielokąta foremnego, jak wyprowadzić wzór na liczbę przekątnych.
miniatura

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

Dowiesz się: jak wyznaczyć miarę kąta wewnętrzego w dowolnym wielokącie foremnym, jak wyprowadzić wzór na miarę kąta wewnętrznego.
miniatura

Wielokąty foremne

Dowiesz się: czym jest wielokąt foremny, jakie figury są wielokątami foremnymi, a jakie nie, jak rozpoznać wielokąt foremny.
miniatura

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

Dowiesz się: jak odczytywać dane z wykresu punktowego, jak odczytywać dane z wykresu liniowego, czym różni się wykres punktowy od wykresu liniowego.
miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

Dowiesz się: jak odczytywać dane z tabeli, jak odczytywać dane z wykresu słupkowego, jak odczytywać dane z wykresu kołowego.
miniatura

Czym jest statystyka?

Dowiesz się: czym jest statystyka, po co zbieramy dane, jak porównywać dane.
miniatura

Zamiana jednostek objętości

Dowiesz się: jak zamienić jednostki objętości z m³ na litry, jak zamienić jednostki objętości z litrów na m³, jak zamienić jednostki objętości z m³ na mililitry, jak zamienić jednostki objętości z mililitrów na m³, jak zamienić jednostki objętości z m³ na cm³, jak zamienić jednostki objętości z cm³ na m³, jak zamienić jednostki objętości z ml na cm³, jak zamienić jednostki objętości z cm³ na ml.
miniatura

Podsumowanie brył obrotowych

Dowiesz się: jak obliczyć objętość walca, stożka i kuli, jak obliczyć pole powierzchni walca, stożka i kuli, jak określić przekroje osiowe walca, stożka i kuli.
miniatura

Manewry na drodze

Dowiesz się: jakie podstawowe manewry wykonuje rowerzysta na drodze, na czym polega włączanie się do ruchu, jakie zasady obowiązują przy skręcie w lewo, a jakie przy skręcie w prawo, jaka jest różnica między omijaniem a wymijaniem, jak bezpiecznie wyprzedzać, jak bezpiecznie zawracać i w jakich miejscach nie wolno tego robić.
miniatura

Znaki nakazu

Dowiesz się: jakie są charakterystyczne cechy znaków nakazu, jaką rolę pełnią znaki nakazu na drogach, jakie są zasady umieszczania znaków nakazu na drogach, jakie są najważniejsze znaki nakazu.
miniatura

Znaki zakazu

Dowiesz się: jakie są charakterystyczne cechy znaków zakazu, jaką rolę pełnią znaki zakazu na drogach, jakie są zasady umieszczania znaków zakazu na drogach, jakie są najważniejsze znaki zakazu.
miniatura

Znaki ostrzegawcze

Dowiesz się: jakie są charakterystyczne cechy znaków ostrzegawczych, jaką rolę pełnią znaki ostrzegawcze na drogach, jakie są zasady umieszczania znaków ostrzegawczych na drogach, jakie są najważniejsze znaki ostrzegawcze.
miniatura

Rowerzysta na drodze

Dowiesz się: którymi częściami drogi publicznej można poruszać się na rowerze, czy można jechać na rowerze po chodniku oraz jakich zasad należy wtedy przestrzegać, jakie są zasady poruszania się po drodze pieszo-rowerowej, na jakie drogi nie można wjechać rowerem, jakie są zasady przejeżdżania przez przejazd rowerowy, czy rowerzysta może przejechać rowerem przez przejście dla pieszych, jak poruszać się po drogach jadąc na rowerze w grupie.
miniatura

Wyprawa na piknik

Dowiesz się: jak w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego.
miniatura

Zasady poruszania się na rondzie

Dowiesz się: jakie skrzyżowania nazywamy skrzyżowaniami o ruchu okrężnym, czy rondo to to samo, co skrzyżowanie o ruchu okrężnym, jakie zasady obowiązują uczestników ruchu na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym, czy na takich skrzyżowaniach należy stosować się do „zasady prawej ręki”.
miniatura

Zasady poruszania się na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

Dowiesz się: jakie zasady obowiązują uczestników ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, czy na takich skrzyżowaniach obowiązuje „zasada prawej ręki”, czy zielone światło zawsze oznacza, że możesz bezwarunkowo przejechać przez skrzyżowanie.
miniatura

Zasady poruszania się na skrzyżowaniach z drogą z pierwszeństwem

Dowiesz się: jakie skrzyżowania nazywamy skrzyżowaniami z pierwszeństwem przejazdu, jakie zasady obowiązują uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu, czy na takich skrzyżowaniach trzeba stosować się do znaków drogowych i kiedy obowiązuje na nich „zasada prawej ręki”.