Filtry: Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 592

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Równania z dodawaniem

miniatura

Pamięciowe rozwiązywanie równań - równania jako zagadka

miniatura

Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

miniatura

Kąty wierzchołkowe

miniatura

Kąty przyległe

miniatura

Skala na planach i mapach

miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

miniatura

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

miniatura

Skala - wprowadzenie

miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych

miniatura

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

miniatura

Dodawanie liczb całkowitych

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura

Porównywanie liczb całkowitych

miniatura

Liczby całkowite na osi liczbowej

miniatura

Liczby całkowite - wprowadzenie

miniatura

Kąty w trapezach i równoległobokach

miniatura

Suma miar kątów w czworokącie

miniatura

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

miniatura

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

miniatura