Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 218

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Rozwiązywanie układów równań metodą graficzną

miniatura

Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

miniatura

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

miniatura

Usuwanie niewymierności z mianownika

miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura

Różnica kwadratów

miniatura

Kwadrat różnicy

miniatura

Kwadrat sumy

miniatura

Pole trójkąta - wzór z sinusem

miniatura

Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

miniatura

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

miniatura

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

miniatura

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

miniatura

Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

miniatura

Stosunek pól wielokątów podobnych

miniatura

Skala podobieństwa wielokątów

miniatura

Stosunek pól trójkątów podobnych

miniatura

Skala podobieństwa trójkątów

miniatura