Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 218

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wykres i własności funkcji x do kwadratu

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − grupowanie wyrazów

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − wzory skróconego mnożenia

miniatura

Wprowadzenie do równań wielomianowych

miniatura

Dowód twierdzenia cosinusów

miniatura

Twierdzenie cosinusów

miniatura

Dowód twierdzenia sinusów

miniatura

Twierdzenie sinusów

miniatura

Korzystanie z wybranych wzorów redukcyjnych

miniatura

Sinus, cosinus, tangens dowolnego kąta rozwartego

miniatura

Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych

miniatura

Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych tego samego kąta rozwartego

miniatura

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

miniatura

Tangens kąta

miniatura

Jedynka trygonometryczna

miniatura

Pierwiastki całkowite oraz wymierne wielomianu

miniatura

Dowód schematu Hornera

miniatura

Dzielenie wielomianów schematem Hornera

miniatura

Dzielenie wielomianów sposobem pisemnym

miniatura