Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1290

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów

miniatura

Pierwiastki wielomianu

miniatura

Co to jest wielomian?

miniatura

Dowód twierdzenia o kątach wpisanych opartych na łukach tej samej długości

miniatura

Dowód twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym

miniatura

Kąty wpisane oparte na tym samym łuku

miniatura

Długość łuku

miniatura

Pole wycinka koła

miniatura

Kąt środkowy i kąt wpisany

miniatura

Wzajemne położenie okręgów

miniatura

Podzielność liczb - zadania dowodowe

miniatura

Dowody z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia

miniatura

Sześcian sumy i sześcian różnicy - zadania obliczeniowe

miniatura

Sześcian różnicy

miniatura

Sześcian sumy

miniatura

Różnica sześcianów

miniatura

Suma sześcianów

miniatura

Zadania egzaminacyjne o ciągu geometrycznym

miniatura

Monotoniczność ciągu geometrycznego

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

miniatura